23-03-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Electrician sef tura la punctul de lucru CHE Vernesti/CHE Vernesti - CHE Simileasca - Sectia Exploatare Buzau Sud-Vrancea - UHE Buzau - S.H. Curtea de Arges - 10.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 10.04.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ, pe durată nedeterminatǎ, la punctul de lucru CHE Vernești/CHE Vernești-CHE Simileasca/Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician, electromecanic, electrotehnist, electronist sau similare;
 • Autorizare grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (după autorizarea pe post);
 • Experienta de minim 2 ani in meseria de electrician, electromecanic, electrotehnist, electronist sau similare;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice, echipamentele energetice sau similare;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 • Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;
 • Autorizare minim ANRE II B;
 • Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician șef tură este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 11.04.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.04.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter