09-07-2021

Anunt concurs cu recrutare internă și externă 1 mașinist turbine la CHE Drăgănești/Secția exploatare Drăgănești UHE Slatina -SH Ramnicu Valcea-27.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH Rm. Vâlcea, str. Decebal, Nr. 11, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în data de 27.07.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului de MAŞINIST TURBINE – CHE DRĂGĂNEŞTI /SECŢIA EXPLOATARE DRĂGĂNEŞTI /UHE SLATINA, din cadrul SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • deservirea si  funcționarea in deplina siguranța si economicitate a tuturor instalațiilor din zona de deservire.
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare / curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM si SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro – Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Rm. Valcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 28.07.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul mașinist turbine va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.07.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

 

Abonati-va la newsletter