28-11-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de Expert la Serviciul Dezvoltare - SH Hațeg - 15.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 15.12.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 2 posturi de expert, pe durata nedeterminata, la Serviciul Dezvoltare din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Efectuarea activitatii de dirigentie de santier prin verificarea realizarii corecte a lucrărilor de execuţie, in conformitate cu legislatia care reglementeaza activitatea dirigintilor de santier;
 • Realizarea urmaririi indeplinirii tuturor garantiilor / obligatiilor contractuale / parametrilor tehnici proiectati dupa punerea in functiune pana la receptia finala a capacitatii noi de productie energie electrica, cu suportul fostului manager/membru al echipei de proiect responabil de realizarea lucrarilor de executie a noii capacitatii de productie, atunci cand este necesar;
 • Acordare suport de specialitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor necesare proiectelor de dezvoltare prevazute în strategia societăţii, în toate etapele precontractuale, de la studiul de (pre)fezabilitate până la semnarea contractului, precum şi în etapele de derulare a acestora;
 • Acordare suport de specialitate pentru activitatea de achizitii pentru lucrarile de dezvoltare;
 • Realizarea activitatilor necesare pentru definirea si implementarea strategiei de crestere a capacitatii de productie energie electrica a Hidroelectrica prin obiective de investitii noi;
 • Stabilirea obiectivelor si asigurarea livrarii rezultatelor care au impact direct in realizarea proiectelor de dezvoltare ce se desfasoara in cadrul companiei.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 2 posturi de expert, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/ specializare: energetica/ energetica industriala/ hidroenergetica/ electroenergetica/ electrotehnica/ constructii civile, industriale si agricole/ constructii hidrotehnice/ mecanic/ electromecanica / masini unelte/ tehnologia constructiilor de masini / actionari electrice/ instalatii pentru constructii/ exploatari miniere/ inginerie economica sau altele similare;
 • Autorizare de diriginte de santier lucrari hidrotehnice – categoria de importanta A/B/C/D sau autorizare de diriginte de santier constructii civile, industriale si agricole – categoria de importanta A/B/C/D sau autorizare diriginte de santier drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu – de interes national;
 • Minim 2 ani experienta in activitatea de dezvoltare/ retehnologizare;
 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind constructiile civile ,industriale si agricole ;
 • O buna intelegere a aspectelor tehnice, financiare, legislative aferente investitiilor;
 • Capacitatea de a fundamenta, prioritiza si dezvolta planurile de investii si dezvoltare ale societatii comerciale;
 • Stapanirea unei discipline profesionale specifice / expertiza vasta in majoritatea sau totalitatea zonelor din cadrul proceselor de dezvoltare;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor de investitii;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi a procedurilor în vigoare specifice activităţii de dirigentie de santier;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, și PowerPoint) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului şi a corespondenţei electronice;
 • Cunoștințe privind organizarea si functionarea companiei.;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Coordonator in materie de SSM pt. santiere temporare sau mobile;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – limba engleză, nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 16.12.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.12.2022, ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

 

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter