24-05-2022

Anunt 3 programe internship - SH Ramnicu Valcea - 16.06.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr 176/2018 privind INTERNSHIP-UL, organizeaza selectie pentru Programele de Internship, in anul 2022:

I. Programele de Internship desfasurate in anul 2022:

 

Nr. crt.

 

Departament

 

Nr. loc

 

Responsabilitatile generale

ale programului

Nr de ore si durata programului de internship

Valoarea minima a indemnizatiei  brute lunare, lei

1

CHE Zavideni

(program de internship electrician sef tura)

1

-să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităților întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship și cu fișa de internship;

-să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;

-să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității sale;

-să respecte prevederile regulamentelor interne;

-să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum și normele pentru situații de urgență;

-alte obligații care decurg din contractul de intenship și, respectiv, din fișa de internship, încheiate între părți.

360 ore

2715 lei

2

CHE Zavideni

(program de internship pentru masinist turbine)

1

-să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităților întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship și cu fișa de internship;

-să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;

-să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității sale;

-să respecte prevederile regulamentelor interne;

-să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum și normele pentru situații de urgență;

-alte obligații care decurg din contractul de intenship și, respectiv, din fișa de internship, încheiate între părți.

 

 

 

360 ore

2172 lei

3

CHE Bradisor

(program de internship pentru masinist turbine)

1

-să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităților întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship și cu fișa de internship;

-să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;

-să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității sale;

-să respecte prevederile regulamentelor interne;

-să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum și normele pentru situații de urgență;

-alte obligații care decurg din contractul de intenship și, respectiv, din fișa de internship, încheiate între părți.

 

 

 

360 ore

2293 lei

Total pentru anul 2022 : 3 programe / 3 interni in anul 2022

Durata programului de internship: [Data de inceput:dupa semnarea contractului de internship-Data finalizare program – in termen de 3 luni de la debutul programului].

II. Calendarul de selectie:

 

 

Documente inscriere

·      Fisa de inscriere;

·      Adeverinta de elev/student/Diploma de calificare/studii;

·      CV, de preferat in format Europass;

·      Copie CI;

·      Diplome, certificate, atestari, etc. ( pentru activitati extracurriculare)

·      Adeverinta medicala, din care sa reiasa ca este apt de munca;

·      Declaratia privind cerintele prevazute in Codul Etic Hidroelectrica, in vigoare;

·      Cont IBAN.

Derulare interviu selectie

16.06.2022

Anunt rezultate

17.06.2022

 

Data limita de depunere a documentelor 10.06.2022.

Interviul de selectie INTERNI se va desfasura, dupa caz:

o     sediul Sucursalei Hidrocentrale

   

 

III. Derularea selectiei:

  1. Analiza documentelor de inscriere, efectuata de catre comisia de selectie à etapa de departajare intre candidati si premergatoare interviurilor de selectie.
  2. Organizarea si sustinerea interviurilor de selectie, pentru candidatii care au trecut de etapa de analiza a documentelor (se va alege dupa caz):

o b.1 Interviul de selectie pentru candidatii care nu aplica pentru posturile din exploatarea centralelor hidroelectrice  este derulat de o echipa de selectie formata din: coordonatorul entitatii care a solicitat programul de internship sau imputernicit, Managerul Departamentului Resurse Umane sau imputernicit, seful locului de munca sau un imputernicit desemnat de acesta si un reprezentant al salariatilor desemnat de Presedintele Sindicatului Hidroelectrica Hidrosind, specialist in domeniul de activitate in care se desfasoara programul de internship. Se acorda note, nota minima pentru ocuparea unui post de intern este de 8,00 (pentru TESA).

o b.2  Interviul de selectie intern pentru candidatii care aplica pentru posturile din exploatarea centralelor hidroelectrice  este derulat de o echipa de selectie formata din: coordonatorul entitatii care a solicitat programul de internship sau imputernicit, seful Serviciului/Biroului Resurse Umane, seful locului de munca sau un imputernicit desemnat de acesta si un reprezentant al salariatilor desemnat de Presedintele Sindicatului Hidroelectrica Hidrosind, specialist in domeniul de activitate in care se desfasoara programul de internship. Se acorda note, nota minima pentru recrutarea unui intern este de 7,00 (pentru muncitori).

Interviul de selectie intern, pentru categoriile b1 si b2, se desfasoara dupa 2 dimensiuni care au urmatoarea pondere in stabilirea notei:

  1. Studiile si motivatia candidatului pentru programul de internship la care a aplicat (60% din nota):
    1. Diplome, participari la simpozioane, workshopuri, conferinte s.a. (35%);
    2. Realizari in cariera (preocupari pentru cercetare, stagii de formare in tara sau strainatate, calificari in domeniul respectiv s.a.) (25%);
  2. Abilitati de comunicare si lucru in echipa (40% din nota): Se vor puncta abilitatile de prezentare in fata comisiei de selectie, ascultare activa, feedback, etc.

 

Candidatii vor primi rezultatul prin e-mail sau/si telefonic.

In recrutarea internilor, se va respecta principiul egalitatii de tratament prevazut la art. 5 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Abonati-va la newsletter