25-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa post economist la Compartimentul Contabilitate - SH Sebes - 16.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul central al Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București, în data de 16.12.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului ECONOMIST LA COMPARTIMENT CONTABILITATE - SH SEBEȘ.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Indeplinirea sarcinilor in domeniul contabil, prevazute la atributii de executie.

-Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de economist, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea temeinică a legislaţiei contabile și fiscale în vigoare
 • Utilizare computer: MS Office
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

- cursuri in domeniul contabilitatii

- membru CECCAR

- vechime minim 3 ani în domeniul economic

- utilizare sistem SAP

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Cazierul judiciar  (se solicita pentru consultare) *
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de economist, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Sebeș /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 17.12.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.12.2021, orele 12:00 la Sediul central al Hidroelectrica, Departamentul Resurse Umane / Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Sebeș.

 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806455.

 

*cazierul judiciar se solicita conform art. 4 din Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Abonati-va la newsletter