08-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post timonier fluvial la Sectia Operare Ecluza PF I - Personal navigant - SH Portile de Fier - 06.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 06.05.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de TIMONIER FLUVIAL la Secția Operare Ecluză PF I – personal navigant - SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de TIMONIER FLUVIAL sunt:

 • Asigură comanda și navigația pe căile navigabile fluviale ale navei I.P Gura Vaii, coordonează întregul echipaj și răspunde de organizarea și desfășurarea activităților la bordul navei atât în mers cât și în staționare în timpul efectuării serviciului operativ de tură. Coordonează activitățile de întreținere, reparații la bordul navei și asigură exploatarea, supravegherea și controlul funcționării la parametrii tehnici proiectaţi a instalaţiilor și echipamentelor navei;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de TIMONIER FLUVIAL la Secția Operare Ecluză PF I – personal navigant - SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de marină;
 • Brevet de Timonier Fluvial;
 • Certificat de utilizator radar pentru căile navigabile interioare;
 • Certificat de operator serviciul radiotelefonic pe căile de navigație interioară;
 • Cunoștințe privind manevra, construcția și stabilitatea navei;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de la bordul navelor;
 • Cunoștințe generale privind interpretarea schemelor electrice și mecanice de la bordul navelor;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare in sectorul energetic;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Studii superioare, specializarea navigație;
 • Cursuri specifice pentru personalul navigant brevetat de punte;
 • Experiență de minim 2 ani în activitatea de navigație/îmbarcat pe nave;
 • Cunoașterea unei limbi străine (engleză, rusă, germană, franceză) nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de timonier fluvial constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de timonier fluvial este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 07.05.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.05.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter