22-07-2020

Anunt proba practica recrutare externa pe perioada determinata - 1 post electrician sef tura la CHE Ionesti - Sectia Exploatare Valcea Sud - SH Ramnicu Valcea - 31.07.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, în data de 31.07.2020 ora 11:00, proba practica prin recrutare sursă externă pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de electrician sef tura la CHE Ionesti - Secţia Exploatare Valcea Sud - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor din zona de deservire aferente CHE prin: supravegherea permanentă a instalaţiilor, controlul curent in instalaţii, executarea de manevre, verificări profilactice, lucrări de intreţinere în instalaţiile CHE.
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de electrician sef tura, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim scoala profesionala , profil electric;
 • Curs de calificare in domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale statii si retele electrice;
 • Cunostințe privind regulamente , proceduri , instructiuni in domeniu , alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu ;
 • Cunostințe privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu ,scoala de maistri);
 • Curs de calificare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic. 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de electrician sef tura, va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata. 

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician sef tura  este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea/ prin publicare pe site / intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 03.08.2020.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 30.07.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter