27-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții (cu loc de muncă la Baraj Drăgan/UHE Oradea/SH Cluj) - 14.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 14.10.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții (cu loc de muncă la Baraj Drăgan/UHE Oradea /SH Cluj).

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții (cu loc de muncă la Baraj Drăgan/UHE Oradea/SH Cluj):

- Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice din Amenajarea Drăgan-Iad – zona de lucru Baraj Drăgan/UHE Oradea/SH Cluj.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul tehnic;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice;

- Cunoștințe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;

- Cunoştinţe de A.M.C.-uri, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniul construcțiilor;

- Cunoștințe privind prescripțiile energetice specific activității de UCC, instrucțiuni tehnice interne;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri), superioare cu profil tehnic;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electromecanic, energetic, centrale și stații electrice;

-  Minim 1 an experiență în exploatarea/mentenanță/UCC.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.10.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

  • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.10.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj si UHE Oradea.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter