26-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii cu loc de munca la UHE Buzau-SH Curtea de Arges-12.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Arges, în data de 12.11.2020, ora 11:00 , concurs cu recutare interna si externa pentru ocuparea  postului de AGENT HIDROTEHNIC pe durata nedeterminata, la SERVICIUL UCCH SI MENTENANȚĂ CONSTRUCȚII,  cu loc de munca la UHE BUZĂU - S.H. Curtea de Argeş.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente Secţiei Exploatare Buzău Nord - Prahova ( CHE Paltinu, CHE Măneciu, CHE Izvoarele, CHE Vălenii de Munte, MHC Vălenii de Munte și captarea secundară Drajna ) şi  Secţiei de Exploatare Ialomița ( CHE Scropoasa, CHE Dobrești, CHE Moroieni, CHEMP Sinaia O,  CHEMP Sinaia I, CHEMP Sinaia II,  CHEMP Sinaia III,  MHC Peleș, captări secundare Dichiu I-III, Oboarele, Brătei, Rătei și Raciu ).

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Specializare in domeniul constructiilor;
 • Liceu:profil tehnic;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • 1 an experienta in domeniul urmaririi comportarii contructiilor hidrotehnice.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de de agent hidrotehnic , constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de  de agent hidrotehnic,  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 13.11.2020. 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.11.2020, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter