31-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 agent hidrotehnic la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții (cu loc de muncă la punctul de lucru CHE Tileagd) /UHE Oradea - SH Cluj - 16.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 16.02.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următorului post:

 • un post de agent hidrotehnic, perioada nedeterminata, la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții (cu loc de muncă la punctul de lucru CHE Tileagd/UHE Oradea/SH Cluj)

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții (cu loc de muncă la punctul de lucru CHE Tileagd /UHE Oradea/SH Cluj):

- Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice din Amenajarea Criș Aval – zona de lucru CHE Tileagd/UHE Oradea/SH Cluj.

 

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent școală profesională;

- Calificare/curs de calificare in domeniul tehnic;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;

- Cunoștințe privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice;

- Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri) / superioare cu profil tehnic; Specializare in domeniul constructiilor;

- Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;

- Minim 1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 17.02.2022.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.02.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter