27-01-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata - sef serviciu la Serviciul Relatii Internationale, Relatii cu Investitorii, Reprezentare si IPO - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv - 08.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.02.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata a postului de Sef serviciu la Serviciul Relatii Internationale, Relatii cu Investitorii, Reprezentare si IPO - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

- Inițierea, fundamentarea, negocierea, supunerea spre aprobare și derularea acțiunilor de cooperare ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

- Derularea relatiei cu investitorii;

- Realizarea actiunilor necesare asigurarii  unei reprezentari de nivel a companiei in exterior;

- Asigură derularea procesului de listare la bursa, astfel incat sa se respecte timpul de executare si sa se acorde atentia cuvenita de către toate  partile implicate in listarea la bursa, in toate fazele sale;

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Sef serviciu la Serviciul Relatii Internationale, Relatii cu Investitorii, Reprezentare si IPO - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A.  sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare economice sau tehnice;

- Minim 8 ani experienţă profesională, dintre care minim 3 ani de experienţă pe un post de conducere;

  • Cunostinte generale privind producerea energiei electrice in centralele hidroelectrice;
  • Cunostinte specifice privind cadrul legislativ de desfasurare a activitatii in domeniul energetic;

- Cunostinte de specialitate in management;

- Cunostinte privind organizarea activitatii societatii;

- Cunostinte solide din domeniul relatiilor internationale, protocol si eticheta, reprezentare, tehnici de negociere, tehnici de comunicare publica, redactarea documentelor diplomatice etc;

-  Cunostinte de management de proiect si functional, capacitate demonstrata de a construi un mediu de lucru bazat pe colaborare si performanta;

- Cunostinte privind activitatile  care tin de relatia cu investitorii institutionali si activitatile care tin de listarea companiei la bursa;

- Cunostinte specifice privind cadrul legislativ de desfasurare a activitatii in domeniul pietei de capital;

- Buna intelegere a aspectelor financiare, capacitatea de a evalua si fundamenta actiuni strategice legate de domeniul de activitate;

- Cunoștințe operare PC (Ms Office, Access);

- Cunoașterea  limbii straine engleze la nivel avansat;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;

- Master în domeniul de activitate sau in management/leadership.

- Cunoasterea celei de- a doua limbi straine de circulatie internationala (franceza, germana, italiana etc) la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de sef serviciu este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 09.02.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.02.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter