27-01-2022

Anunt interviu recrutare interna si externa, pentru ocuparea postului de inginer, pe durata determinata de minim 4 luni, la Serviciul Dezvoltare - S.H. Cluj - 03.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, strada Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 03.02.2022, ora 10:00, interviu pentru ocuparea, pe durată determinată, de minim 4 luni, cu posibilitate de prelungire, a unui post de inginer la Serviciul Dezvoltare - SH Cluj.

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer la Serviciul Dezvoltare - SH Cluj:

 1. a) realizarea activităților legate de identificarea, analiza/prioritizarea, promovarea și contractarea, derularea, monitorizarea, tratarea discontinuităților, actualizarea devizelor generale și recepționarea noilor proiecte de dezvoltare ale societății, care îi sunt atribuite, așa cum sunt descrise la atribuțiile de execuție, privind diverse proiecte de dezvoltare;
 2. b) monitorizarea elaborării documentaţiilor privind perspectiva de dezvoltare în domeniul centralelor hidroelectrice, eoliene, solare și a altor surse de energie corelat cu strategia de dezvoltare a societăţii comerciale, pentru proiectele pentru care este desemnat
 3. c) monitorizarea realizării Programului de Dezvoltare al SH Cluj, pe obiective de investiții, trimestre și surse de finanțare;
 4. d) realizarea sintezei Proceselor-Verbale de recepție la obiectivele de investiții din cadrul Programului de Dezvoltare.

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice, specializarea: construcţii hidrotehnice, construcţii civile industriale si agricole;

- Autorizare diriginte de şantier (construcţii civile, industriale, agricole; lucrări hidrotehnice; lucrări tehnico-edilitare-de alimentări cu apa şi de canalizare)

- Minim 3 ani vechime în muncă;

 • Cunoştințe tehnice, teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştințe economice privind activitatea de investiții in cadrul  amenajarilor hidroenergetice;
 • Cunoașterea, înțelegerea şi aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor hidroenergetice;
 • Cunoașterea legislației privind identificarea, promovarea, urmărirea realizării și recepția proiectelor;
 • Cunoașterea legislației privind achizițiile publice, inclusiv avizarea, aprobarea și promovarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor;
 • Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) si abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Cursuri postuniversitare/ masterat  în domeniul de activitate ;

- Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;

- Coordonator in materie de SSM pt. santiere temporare sau mobile;

- Specialist in domeniul SSM;

- Minim 3 ani vechime în muncă in domeniul hidrotehnic ;

- Minim 3 ani in activitatea de dirigentie de santier ;

- Cunoaşterea metodelor de proiectare asistată de calculator;

- Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala, la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de minim 4 luni, cu posibilitate de prelungire.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic in data de 04.02.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA INTERVIU:

 • Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 02.02.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863 sau 0264/207810.

Abonati-va la newsletter