25-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la CHE Floresti II si 1 electrician sef tura la CHEMP Cluj Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj – 16.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 16.09.2020, ora 10:30, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 1. un post de electrician șef tură, pe durata nedeterminata, la punctul de lucru CHE Floresti  II/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj
 2. un post de electrician șef tură, pe durata nedeterminata, la CHEMP Cluj - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj                                                                                                                                                                                                              

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura la punctul de lucru CHE Floresti  II/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt :

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 •  Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;
 •  Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;
 •  Minimum ANRE  II A, II B;
 •  Atestat agent securitate;
 •  Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic. 

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura la CHEMP Cluj - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt:                                                                                                                 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 •  Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;
 •  Calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș. a.;
 •  Minimum ANRE  II A, II B;
 •  Agent de securitate;
 •  Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 18.09.2020.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 15.09.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter