01-03-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa 1 post de sef tură la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa - pe durată determinată de 6 luni -SH Cluj-08.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 08.03.2021, ora 10:00, interviu, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de SEF TURA (S, SSD, Ms), pe durată determinată, de 6 luni, la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de SEF TURA (S, SSD, Ms) la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din CHE, circuite hidrotehnice, stații electrice. Asigurarea funcționării sigure și economice a agregatelor și instalațiilor auxiliare din Centrala Hidroelectrică Mărişelu.

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de SEF TURA (S, SSD, Ms) la CHE Mariselu/Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Școala de maiștri sau studii superioare tehnice, profil: electric/electrotehnic/energetic/ hidroenergetic/electroenergetic/centrale, stații și rețele/electromecanic/inginerie industrial;

- Calificare profil electric/energetic;

- Minim 3 ani în activitatea de exploatare în centrale hidroelectrice;

-Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;

-Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 -  Studii superioare de specialitate;

  - Studii postuniversitare/ master în domeniul tehnic

  - Cursuri de perfecționare în domeniul activității desfășurate;

- Autorizare ANRE IV B;

  - Minim 5 ani în activitatea de exploatare;

  - Cunoştinţe de utilizare a calculatorului.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA INTERVIU:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazierul judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef tura (S, SSD, Ms) va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de sef tura (S, SSD, Ms) este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.03.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA INTERVIU:

  • Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.03.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter