22-07-2020

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durata determinata - inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente – SH Sebes – 11.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale din Sebes, str.  Alunului, nr.9, Sebes, județul Alba, în data de 11.08.2020 începând cu ora 10.00, interviu cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada determinata, pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului, a unui  post de inginer  la Serviciul Mentenanță Echipamente, în cadrul SH Sebeș.

 

Responsabilități principale:

- Programarea, lansarea şi urmărirea lucrărilor de mentenanţă echipamente conform reglementărilor legale, la SH Sebes;

- Gestionarea activitatii de mentenanta in cadrul sistemului SAP – modul PM ( intretinere si reparatii);

- Analiza stării tehnice a instalațiilor;

- Utilizarea eficientă a bugetului aprobat pentru activitatea de mentenanță  SH Sebes;

- Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru activitatea de mentenanță prin asigurarea stocului de piese de schimb cu ciclu lung de fabricație;

- Urmărirea realizării planului fizic şi valoric aprobat;

- Cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, conform regulamentelor interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Mentenanță Echipamente, din cadrul SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil: energetica, electroenergetică, electromecanică, electrotehnica;
 • Experiență în activitatea de mentenanță;
 • Cunostinte privind partea de echipamente electrice a centralelor şi staţiilor electrice din gestiunea Hidroelectrica;
 • Cunostinte privind activitatea de mentenanta a agregatelor, instalatiilor auxiliare si echipamentelor hidroenergetice;
 • Cunoasterea normelor şi normativelor aplicabile în activitatea de mentenanta în Hidroelectrica;
 • Cunoasterea prescriptiilor energetice si a legislatiei aplicabile in activitatea de receptie;
 • Cunoasterea amenajarilor hidroenergetice din SH Sebes;
 • Cunostinte operare PC si de exploatare aplicații informatice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /     Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Permis de conducere categoria “B”;
 • Experiență minim 1 an.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 12.08.2020.

 

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 10.08.2020, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

 

Abonati-va la newsletter