07-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post electrician instalaţii baraj la Exploatare Baraj Radu Prişcu/ Secţia Exploatare Vidraru - SH Curtea de Arges -02.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 02.09.2020, ora 10:00 , concurs pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALATIII BARAJ pe durata nedeterminatǎ, la Exploatare Baraj Radu Prişcu/ Secţia Exploatare Vidraru - S.H. Curtea de Argeş.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si /sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice aferente centralelor hidroelectrice

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii:Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:

- Studii: Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);

- Cursuri de perfectionare profesionala in domeniul energetic

- Autorizare ANRE

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de de electrician instalaţii baraj, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de de electrician instalaţii baraj, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 04.09.2020.

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 31.08.2020, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter