01-03-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa 2 posturi sef tura la CHE Retezat - SH Hateg - 09.03.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara , în data de 09.03.2021 ora 11:00, interviu cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata determinată de 9 luni, 2 posturi de șef tură la CHE Retezat-Secția exploatare Retezat din cadrul S.H. Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de sef tură, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii Scoala de maistrii sau studii superioare tehnice
 • Profil: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ electronică/ centrale hidroelectrice/ electromecanic/ automatica/ calculatoare/ automatizari industriale
 • Experienta de minim 2 ani intr-un post operativ dintr-o centrala subterana
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic si/sau management
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic
 • Experienta de minimum 2 ani intr-un post operativ din CHE Retezat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea posturilor de sef tura va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de sef tura este 8,00.

Rezultatele interviului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefonic), in data de 09.03.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 08.03.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter