01-09-2021

Anunt concurs recrutare internă și externă 1 post de inginer de sistem la Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii – Aplicaţii Industriale - SH Bistrița - 16.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Draghiescu, nr. 13, Piatra Neamt, jud. Neamt în data de 16.09.2021 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durată nedeterminată a postului de INGINER DE SISTEM la Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii – Aplicaţii Industriale din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de INGINER DE SISTEM la Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii – Aplicaţii Industriale din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Implementarea strategiei de dezvoltare a sistemelor SCADA şi de comunicaţii din sucursală corelată cu strategia societăţii;
 • Exploatarea si mentenanţa sistemelor SCADA şi a infrastructurii de comunicaţii;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de lungă durată cu una dintre specializările: Automatică, Calculatoare, Informatică, Cibernetică, Electrică şi Electronică;
 • Experienţă minim 3 ani în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea metodelor de interfaţare între instalaţiile energetice şi sistemelor de achiziţie, prelucrare a datelor şi telecomandă;
 • Cunoaşterea tehnicii de calcul, a comunicaţiilor digitale, a aplicaţiilor specifice SCADA, Intranet, Internet;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii superioare în domeniul automatică;

- Cursuri de perfecţionare în domeniul activităţii desfăşurate;

- Permis conducere categoria B;

- Experienţă în rezolvarea proiectelor de automatică, SCADA;

- Cunoaşterea limbii engleze nivel C1;

- Cunoaşterea metodelor de proiectare asistată de calculator.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer de sistem este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de17.09.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.09.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter