19-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 3 masinisti servicii auxiliare si 1 masinist turbine la Sectia Operare Centrala PF II si Sectia Operare Gogosu - SH Porţile de Fier - 14.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 14.09.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de MAȘINIST SERVICII AUXILIARE la Secția Operare Centrală PF II – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier, a unui post de MAȘINIST TURBINE la Secția Operare Gogoșu – Personal operativ – UHE PF II - SH Porțile de Fier și a unui post de MAȘINIST SERVICII AUXILIARE la Secția Operare Gogoșu – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale posturilor de MAȘINIST SERVICII AUXILIARE la Secția Operare Centrală PF II – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier sunt:

 • Execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de MAȘINIST SERVICII AUXILIARE la Secția Operare Centrală PF II – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier :

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil mecanic, lăcătuș mecanic, mecanic întreținere și reparații utilaje, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MAȘINIST TURBINE – PERSONAL OPERATIV sunt:

 • Asigură şi monitorizează funcţionarea, la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, în timpul serviciului de tură, execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE – PERSONAL OPERATIV:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele mecanice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor tehnologice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MAȘINIST SERVICII AUXILIARE la Secția Operare Gogoșu – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier sunt:

 • Asigură şi monitorizează funcţionarea la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST SERVICII AUXILIARE la Secția Operare Gogoșu – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier :

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele mecanice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor tehnologice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul mecanic;
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist servicii auxiliare/mașinist turbine constă în probă scrisă  și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajarea  pe posturile de mașinist servicii auxiliare/mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 15.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

Candidatul declarat admis pe postul de mașinist turbine va putea ocupa postul după data vacantării acestuia. 

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter