22-07-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Tg. Jiu - SH Portile de Fier - 18.08.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Tg Jiu, județul Gorj, în data de 18.08.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții - cu loc de muncă la UHE Tg Jiu - SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE AGENT HIDROTEHNIC:

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice din cadrul UHE Tg. Jiu: amenajările Vădeni şi Tg.Jiu.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională, profil tehnic;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor, liceu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Experiență de 1 an în domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 19.08.2022.

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.08.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg. Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

 

Abonati-va la newsletter