15-01-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata 1 post de gestionar depozit la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Sebes, cu loc de munca la UHE Sibiu –04.02.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - S.H. Sebes organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, județul Sibiu, în data de 04.02.2021 începând cu ora 10.00, interviu de selectie cu recrutare internă si externă pentru ocuparea, pe durata determinată, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului,  a unui post de GESTIONAR DEPOZIT la SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUIS.H. Sebeș, cu loc de muncă la UHE Sibiu.

 

Responsabilități principale:

- Gestionarea si conservarea in conditiile prevazute de legislatie a materialelor, pieselor si echipamentelor aflate in depozitele UHE Sibiu- SH Sebes;

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de gestionar depozit la SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI din cadrul SH Sebes cu loc de munca la UHE Sibiu sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Absolvent de liceu (cu diploma de bacalaureat);
 • Minim 3 ani vechime în muncă;
 • Minim 1 an în gestionarea stocurilor, activitatea de organizare a bunurilor materiale în depozit;

-  Cunoasterea documentelor de gestiune financiar-contabile si operatiunilor de inregistrare in evidenta contabila primara;

-  Cunoasterea legislatiei gestiunii bunurilor materiale in vigoare;

-  Cunostinte de operare PC (MS Office)

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Liceu economic;
 • Cursuri de pregătire și/sau perfecționare de gestiunea stocurilor și legislatia în domeniu;
 • Operare în aplicaţia informatică contabilă SAP.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de  gestionar depozit va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare, pe durata determinată, pe postul de gestionar depozit este 8,00.

Rezultatele interviului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 05.02.2021.

 MODALITATI DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 03.02.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter