17-10-2022

Anunt interviu cu recrutare externa si interna pentru ocuparea, pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de inginer la Serviciul Dezvoltare, cu loc de munca la UHE Slatina - SH Ramnicu Valcea - 27.10.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Hidroelectrica Executiv, Blvd. Ion Mihalache nr. 10 -15, Bucuresti, Sector 1, în data  de 27.10.2022, ora 11:00, interviu prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea, pe perioadă determinată de 6 luni, a postului de INGINER la SERVICIUL DEZVOLTARE (cu loc de munca la UHE Slatina) - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Pregătirea, lansarea, promovarea, urmărirea și controlul calității lucrărilor de construcții - montaj a obiectivelor de investiții pe faze de execuție;
 • Promovarea temelor de proiectare, SF-urilor, DALI-urilor, proiectelor tehnice și a documentațiilor de execuție;
 • Reprezentarea sucursalei pe linie tehnica la executant și proiectant;
 • Asigurarea obținerii si respectării avizelor/autorizațiilor, normelor și standardelor tehnice în vigoare;
 • Urmărirea respectării reglementărilor generale si contractuale privind finanțarea și decontarea lucrărilor executate;
 • Raportarea stadiilor fizice realizate;
 • Asigurarea rezolvării neconformităților tehnice cu inițierea măsurilor corective și preventive;
 • Punerea la dispoziția comisiei de recepție a documentelor care au stat la baza execuției obiectivelor noi de investiții;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii superioare tehnice (inginer), profil/specializare: energetica/ energetica industriala/ hidroenergetica/ electroenergetica/ electrotehnica/ electromecanica/ construcții civile, industriale si agricole/ construcții hidrotehnice sau altele similare;
 • Minim 3 ani experiență in domeniul energetic;
 • Cunoașterea amenajărilor hidroenergetice din administrarea S.H. Rm. Valcea;
 • Cunoașterea reglementarilor, prescripțiilor si regulamentelor privind pregătirea, lansarea, promovarea, urmărirea si controlul calității lucrărilor de construcții – montaj al obiectivelor de investiții;
 • Cunoașterea regulamentelor si prescripțiilor energetice privind exploatarea si întreținerea construcțiilor hidrotehnice din cadrul sucursalei;
 • Cunoașterea reglementarilor legale in domeniu;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 Condiții de dorit:

 • Masterat, cursuri postuniversitare in domeniu;
 • Autorizare de diriginte de șantier lucrări montaj dotări tehnice industriale sau autorizare de diriginte de șantier lucrări hidrotehnice – categoria de importanta B/C/D sau autorizare de diriginte de șantier construcții civile, industriale si agricole – categoria de importanta B/C/D;
 • Coordonator in materie de SSM pt. șantiere temporare sau mobile.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer, va avea o pondere 100% din nota finală, pentru angajarea pe perioada determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin afișare la sediul Hidroelectrica Executiv / prin publicare pe site / intranet/ prin e-mail sau telefonic în data de 28.10.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

 • Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 26.10.2022, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter