30-08-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la punctul de lucru CHE Râureni - Sectia Exploatare Valcea Nord - S.H. Ramnicu Valcea - 18.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Judetul Vâlcea, în data de 18.09.2019 ora 10:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de electrician şef tură la CHE Rm. Vâlcea – CHE Râureni (punct de lucru CHE Râureni)  din cadrul S.H. Ramnicu Valcea.

 RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deserveste  instalațiile  energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile primite pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare aplicabile , asigurand nemijlocit integritatea  inventarului  centralei .

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Minim scoală profesională profil electic;
 • Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale statii si retele electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experienta in domeniul energetic.

 DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician şef tură este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/intranet prin e-mail sau telefonic  în data de 20.09.2019.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.09.2019, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Rm. Vâlcea, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117

Abonati-va la newsletter