19-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 dispecer energetic la Serviciul Dispecerat - Departament Management Energetic Dispecerat - Executiv Hidroeletrica S.A. - 04.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 04.11.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de dispecer energetic la Serviciul Dispecerat - Departament Management Energetic Dispecerat  - Executiv Hidroeletrica S.A.

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de dispecer energetic la Serviciul Dispecerat - Departament Management Energetic Dispecerat  - Executiv Hidroeletrica S.A.:

 • Colaborează cu Serviciul Management Energetic si dispecerii de hidroamenajare la coordonarea activităţii de producere a energiei electrice în centralele hidroelectrice din sucursale, în scopul utilizarii eficiente a potențialului hidroenergetic;
 • Colaborează cu Serviciul Management Energetic si dispecerii de hidroamenajare la coordonarea regimurilor de exploatare, în condițiile hidro-meteorologice existente la un moment dat, pentru exploatarea în condiții de siguranță a amenajărilor din cadrul Hidroelectrica, în conformitate cu regulamentele de exploatare si normele şi reglementările în vigoare;
 • Tranzactioneaza energie pe Piaţa Intrazilnică corelat cu programarea producţiei de energie electrică și servicii tehnologice de sistem, în limitele de pret aprobate de către Managerul Departamentului Management Energetic-Dispecerat Hidroelectrica;
 • Oferteaza pe Piata Serviciilor Tehnologice de Sistem conform responsabilitatilor din cadrul procesului C01.210 Licitare STS;
 • Gestioneaza cererile de retragere din exploatare conform responsabilitatilor din cadrul procesului S01.510 Emitere solutionare cereri de retragere din exploatare;
 • Supravegheaza functionarea centralelor hidroelectrice conform programului de functionare aprobat, la nivel de unitati dispecerizabile;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de dispecer energetic la Serviciul Dispecerat - Departament Management Energetic Dispecerat  - Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice, specializarea: energetica, hidroenergetica, electroenergetica, electrotehnica, automatizari si calculatoare, electronica, electromecanica, inginerie electrica;
 • Minim 3 ani experiență în domeniul energetic;
 • Cunoaşterea reglementărilor ANRE şi a mecanismelor de funcţionare a Pieţei Angro de Energie Electrică şi servicii de sistem;
 • Cunoaşterea amenajărilor hidroenergetice ale Hidroelectrica S.A;
 • Cunoașterea prevederilor Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, ale Regulamentului General de Manevre şi ale Regulamentului de conducere prin dispecer a SEN;
 • Cunoaştere decizii ANRE şi proceduri OPCOM, OPE, Transelectrica (DEN);
 • Cunostinte operare PC, in special EXCEL;
 • Cunoasterea limbii engleze;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Autorizare ANRE grad IV B;
 • Experiență în muncă în funcția de dispecer;
 • Experienta in exploatarea sau conducerea operationala a centralelor electrice eoliene;
 • Cunoasterea platformei de tranzactioare pe Piata Intrazilnica;
 • Cunoasterea platformei DAMAS a Transelectrica

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de dispecer energetic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de dispecer energetic este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 05.11.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.11.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter