23-03-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de Electrician sef tura, unul la Sectia Exploatare Buzau Sud-Vrancea - UHE Buzau si unul la Sectia Exploatare Buzau Nord-Prahova/UHE Buzau - S.H. Curtea de Arges - 10.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 10.04.2023, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a două posturi de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ, pe durată nedeterminatǎ, unul la Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău și unul la Secţia Exploatare Buzău Nord-Prahova/UHE Buzău, din cadrul S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizare grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (după autorizarea pe post);
 • Experienta de minim 2 ani in instaltiile energetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice si echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit: 

 •  Studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;
 • Autorizare minim ANRE II B;
 • Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician șef tură este 7,00.

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 11.04.2023.

Ofertele de angajare propuse concurenților declarați admiși la concurs au ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar vor fi înștiințați următorii clasați în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă aceștia nu îndeplinesc baremul, posturile vor intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.04.2023, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter