16-02-2022

Anunt interviu recrutare interna si externa, pentru ocuparea postului de sef sectie, pe durata determinata de minim 6 luni, la Sectia Exploatare Raul Mare Aval - S.H. Hateg - 25.02.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 25.02.2022 ora 10:00, interviu, cu recrutare internă si externă, pentru ocupare 1 post de șef secție, pe durata determinata de 6 luni, la  Sectia exploatare Râul Mare Aval din cadrul S.H.Hateg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Planifică, organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente secției exploatare, în scopul realizării producției de energie electrică programată;
 • Coordonarea zilnică a activităților de producție energie electrică (exploatarea instalatiilor si constructiilor, activități întreținere, mentenanta, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de șef secție, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de lunga durata; profil: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ electronică/ centrale hidroelectrice/ electromecanic/ automatica/ calculatoare/ automatizari industriale;
 • Experienta de minim 5 ani în activitatea de conducere din exploatare, mentenanță, dispecerat sau compartiment tehnic;
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, dezvoltare-retehnologizare si mentenanta a societatii, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, regulamente, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile în domeniu, reglementări contractuale legale, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA si alte reglementari legale specifice ;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului, sisteme de operare Windows, Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic si/sau management;
 • Cursuri de formare profesională in domeniul energetic;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE gradul IV B;
 • Experienta de minim 5 ani într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B 

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef sectie va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de șef secție este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg/ prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societatii/ prin e-mail sau telefonic) in data de 25.02.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 24.02.2022, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter