07-01-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 masinisti instalatii hidrotehnice la CHEMP Sinaia II - UHE Campulung - SH Curtea de Arges - 22.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 22.01.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a două posturi  de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE pe durata nedeterminatǎ, la CHEMP Sinaia II/Formația Exploatare Prahova/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor hidromecanice și hidrotehnice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare de manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații) ;
 • Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist instalații hidrotehnice, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunoștințe privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;

Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condițiile de dorit:  

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic
 • Agent de securitate, Legător de sarcina, macaragiu;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist instalații hidrotehnice, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de mașinist instalații hidrotehnice, este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 25.01.2021. 

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.01.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter