15-06-2021

Anunt proba practica recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de OPERATOR MHC/CHE-mp - CHEMP Frasin - Sectia Exploatare Dambovita-Campulung- SH Curtea de Arges - 25.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 25.06.2021, ora 10:00, proba practica cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  postului de OPERATOR MHC/CHE-mp, pe durată determinată de 1 an, la CHEMP Frasin/Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor electrice, mecanice si hidraulice aferente CHEmp-ului;
 • Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare in domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, statii si retele electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Executarea calitativa si cantitativa a lucrarilor stabilite;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);
 • Cursuri de perfectionare profesionala in domeniul energetic;
 • Autorizare ANRE;
 • Autorizare macaragiu;
 • Minim 1 an experienta in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 28.06.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 24.06.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter