12-08-2019

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durată determinată de 1 an - 1 post inginer la Serviciul Diagnoza, Documentare si Urmarire Lucrari de Mentenanta - Departament Mentenanta Echipamente - Executiv Hidroelectrica S.A. - 21.08.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 21.08.2019, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 1 an, a unui post de inginer la Serviciul Diagnoza, Documentare si Urmarire Lucrari de Mentenanta - Departamentul Mentenanta Echipamente - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

- Urmarirea activitatii de mentenanta desfasurata in sucursalele Hidroelectrica în ce priveşte:

 • Urmărirea realizării lucrărilor de mentenanţă la mijloacele fixe din categoria echipamente/instalaţii, cuprinse în programul anual de mentenanţă al P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în conformitate cu prevederile contractuale şi reglementările în vigoare;
 • Monitorizarea şi verificarea efectuarii lucrărilor de remaniere prin sudura la piesele turnate din componenţa turbinelor hidraulice;
 • Verificarea documentaţiilor tehnice pentru achiziţia piese turnate/forjate sau servicii de remaniere a pieselor turnate/forjate;
 • Asigurarea suportului tehnic de specialitate necesar conducerii S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. în sprijinul luarii deciziilor privind piesele turnate/forjate.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Serviciul Diagnoza, Documentare si Urmarire Lucrari de Mentenanta sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil/specializarea: metalurgie / turnatorie;
 • Minim 5 ani experienta in domeniul energetic;
 • Cunostinte privind activitatea de mentenanta a agregatelor, instalatiilor auxiliare si echipamentelor hidroenergetice;
 • Cunoasterea prescriptiilor energetice specifice lucrarilor de mentenanta;
 • Cunoştinţe privind metode şi tehnologii de remaniere a defectelor la subansamblurile metalice turnate aferente hidroagregatelor;
 • Cunoştinţe privind întocmirea tehnologiilor de turnare a reperelor din componenţa hidroagregatelor;
 • Cunostinte operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro -Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte privind managementul de proiect.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare  pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 23.08.2019.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 19.08.2019 ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter