06-04-2022

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata - 1 agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Buzau- SH Curtea de Arges - 14.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Arges, în data de 14.04.2022, ora 11:00 , probǎ practicǎ cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea,  pe perioada determinatǎ, pe durata cât titularul postului este numit cu delegatie ca sef de CHE, a postului de AGENT HIDROTEHNIC la SERVICIUL UCCH SI MENTENANȚĂ CONSTRUCȚII-cu loc de muncǎ la UHE Buzǎu,  S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente Secţiei Exploatare Buzǎu Sud Vrancea si a altor sectii la solicitarea sefului de serviciu UCCH si Mentenanta Constructii

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: scoala profesionala;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specific, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit:  

 • Studii:specializare in domeniul constructiilor;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Experienta in domeniul urmaririi comportarii contructiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de agent hidrotehnic,  este 7,00.

Rezultatele probei practice  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 15.04.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBĂ PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la probǎ practicǎ se vor depune până în data de 13.04.2022, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, Serviciul Resurse Umane şi Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241 .

Abonati-va la newsletter