15-06-2021

Anunt proba practica recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de OPERATOR MHC/CHE-mp - CHEMP Zabala - Sectia Exploatare Buzau Sud-Vrancea - SH Curtea de Arges - 24.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 24.06.2021, ora 10:00, proba practica cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de OPERATOR MHC/CHE-mp, pe durată determinată de 1 an, la CHEMP Zăbala/Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice;
 • Autorizare minim ANRE II A, II B;
 • Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de operator MHC/CHE-mp, este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii /pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 25.06.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 23.06.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare .

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter