18-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de MASINIST TURBINE la CHE BABENI – SECTIA EXPLOATARE VALCEA SUD - SH Ramnicu Valcea - 16.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 16.09.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua posturi de MASINIST TURBINE LA CHE BABENI/ SECTIA EXPLOATARE VALCEA SUD/ - SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice,hidromecanice, hidrotehnice) din CHE, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații, profilaxie).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de masinist turbine, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/Curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice, hidromecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare din CHE;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri/ superioare de specialitate);
 • Calificare /curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR, macaragiu, legator de sarcina, agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiența în profesia de mecanic sau electromecanic/în activitatea de exploatare/ reparații instalații hidromecanice;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier juridic
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de masinist turbine, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de masinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 17.09.2021.

Candidatii declarati admisi pentru posturile de masinist turbine vor începe activitatea pe post după data vacantării posturilor.

 MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.09.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Valcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter