25-04-2023

Anunt interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, 1 post inginer/economist/referent de specialitate la Biroul Active Noncore - Departament Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A. - 18.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 18.05.2023, ora 12:00 interviu, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, a postului de inginer/ economist/ referent de specialitate - Birou Active Noncore - Departamentul Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer/ economist/ referent de specialitate - Birou Active Noncore - Departamentul Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A:

 • Intocmeste, gestioneaza si actualizeaza baza de date cu bunurile din patrimoniul mobil si mobil al societatii, cu exceptia activelor energetice (echipamente si instalatii hidroenergetice, constructii hidrotehnice, etc);
 • Pune in aplicare politica conducerii Societatii, cu privire la valorificarea/instrainarea activelor noncore;
 • Exploateaza si valorifica corespunzător Bazele sportive si de agrement;
 • Exploateaza si valorifica corespunzător spatiile cu inchiriere pe termen scurt;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de inginer/ economist/ referent de specialitate - Birou Active Noncore - Departamentul Patrimoniu - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                            

 • Studii superioare;
 • Minim 2 ani vechime in munca;
 • Cunoștinte de legislație în domeniul administrarii patrimoniului;
 • Cunoașterea legislației aplicabila in domeniul sportiv si de agrement;
 • Cunoașterea legislației privind contractele comerciale;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, SU si Mediu, ISCIR;
 • Cunoștințe de operare PC si Microsoft Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare tehnice, economice, juridice;
 • Cursuri perfecționare in domeniul de activitate;
 • Experienta minim 1 an privind contractele de inchiriere.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer/ economist/ referent de specialitate va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer/ economist/ referent de specialitate este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de  19.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 17.05.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter