30-12-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE / CHE IZBICENI /SECŢIA EXPLOATARE DRĂGĂNEŞTI /UHE SLATINA din cadrul SH RÂMNICU VÂLCEA-20.01.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH Rm. Vâlcea, Str. Decebal, Nr. 11, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în data de 20.01.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE / CHE IZBICENI /SECŢIA EXPLOATARE DRĂGĂNEŞTI /UHE SLATINA, din cadrul SH Râmnicu Vâlcea.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deserveste si este direct si pe deplin raspunzator de functionarea in deplina siguranta si economicitate a instalatiilor in exploatare.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de scoală profesională;

-Calificare/curs de calificare  electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, electroenergetică, hidroenergetica;

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic;

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;
 • Cazier judiciar.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postului de electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 21.01.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.01.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter