06-04-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 3 luni, 1 post de inginer la Serviciul Dezvoltare - cu loc de munca la UHE Buzau- SH Curtea de Arges - 15.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 15.04.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata de minim 3 luni cu posibilitate de prelungire, a postului  de inginer la Serviciul Dezvoltare, cu loc de muncǎ la UHE Buzau- SH Curtea de Argeş;  

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii la obiectivele de investiţii aferente SH Curtea de Argeș/UHE Buzău, repartizate în conformitate cu cerinţele legale şi procedurile interne aplicabile; obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor/acordurilor prevăzute de acesta şi a autorizaţiei de construire de la autorităţile şi instituţiile publice locale şi/sau centrale; participare la recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, respectiv a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie; participare la contractarea lucrărilor de construcţii rest de executat la obiectivele aflate în derulare; întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor.
 • Urmărirea derulării activităţii de investiţii prin:
 • analizarea documentaţiilor de execuţie;
 • confirmarea stadiilor fizice realizate;
 • decontarea lucrărilor de construcţii repartizate, în conformitate cu stadiile fizice realizate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice: constructii hidrotehnice, constructii civile, industriale si agricole;
 • Autorizare - Diriginte de şantier pe domeniul Lucrari hidrotehnice – categoria de importanță B, autorizat Inspecţia de Stat în Construcţii;
 • Experienţǎ 3 ani;
 • Cunoştinţe tehnice, teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice; cunoaşterea legislaţiei şi procedurilor în vigoare specifice activităţii de dezvoltare; cunoaşterea procesului de aprobare, derulare şi urmărire a lucrărilor de investiţii din cadrul Hidroelectrica; cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel) şi abilităţi privind utilizarea Internetului, Intranetului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Sudii: cursuri post universitare;
 • Autorizari: coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă;
 • Experienţa 5 ani;
 • Cunoştinţe economice privind activitatea de investiţii în cadrul amenajărilor hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind organizarea activităţii companiei.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazierul judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul  pentru ocuparea postului de inginer va avea pondere de 100% din nota finalǎ, pentru angajarea pe duratǎ determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii / pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 16.04.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 14.04.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

Abonati-va la newsletter