13-04-2023

Anunt interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata, 1 post Sef Serviciu la Serviciul Financiar si Trezorerie - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. - 03.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 03.05.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata, pe perioada suspendarii CIM a titularului postului pentru concediu medical de maternitate si respectiv pentru concediu pentru crestere copil, a postului de Sef serviciu la Serviciul Financiar si Trezorerie - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Sef serviciu la Serviciul Financiar si Trezorerie - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Trezorerie si finantarea activitatilor societatii;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Sef serviciu la Serviciul Financiar si Trezorerie - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare economice; profil/ specializare: finante si contabilitate, contabilitate si informatica de gestiune, finante-banci;
 • Minim 5 ani experienta in domeniul financiar-contabil;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate;
 • Cunostinte privind administrarea relatiei cu creditorii financiari;
 • Cunostinte privind intocmirea situatiei fondurilor monetare disponibile la zi si a fluxului de numerar lunar;
 • Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA;
 • Cunostinte foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat, Doctorat in domeniul de activitate;
 • Studii postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate ;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza, germana).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Sef Serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Sef Serviciu este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în 04.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 02.05.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter