22-10-2020

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 administrator de retea de calculatoare la Operatiuni IT, Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii- SH Bistrita 06.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, în data de 06.11.2020 ora 10.00, concurs cu recrutare internăşi externă pentru ocuparea postului deADMINISTRATOR DE REŢEA DE CALCULATOARE, pe durata nedeterminată,laServiciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii – Operaţiuni ITdin cadrul S.H. Bistriţa.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ADMINISTRATOR DE REŢEA DE CALCULATOARE laServiciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii – Operaţiuni IT din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Efectuarea implementării strategiei de dezvoltare a infrastructurii informatice şi de comunicaţii din sucursală corelată cu strategia societaţii;
 • Efectuarea administrarii sistemului MIS din sucursala corelată cu strategia societaţii;
 • Efectuarea administrarii, exploatării şi mentenanţei infrastructurii informatice şi de comunicaţii;
 • Cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in “ M02.101.F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor în Hidroelectrica”

CONDIȚIILEDE PARTICIPAREobligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului deadministrator de reţea de calculatoare, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: superioare de lungă durată cu una dintre specializările: Automatică, Calculatoare, Informatică, Cibernetică, Electronică, Comunicații;
 • Experienţă: minim 2 ani în unul din domeniile: instalare/configurare calculatoare/servere, administrare reţele de calculatoare și/sau comunicaţii, analiză și programare;
 • Cunoaşterea tehnicii de calcul, a mediilor de programare, a comunicaţiilor digitale, a aplicaţiilor specifice SCADA, Intranet, Internet;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecţionare în domeniul activităţii desfăşurate;

- Permis de conducere categoria „B”;

- Experienţă în realizarea şi configurarea reţelelor de calculatoare şi comunicaţii;

- Experienţă în analiza şi programarea unor aplicaţii complexe;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza);

- Cunoaşterea metodelor de proiectare asistată de calculator.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de administrator de reţea de calculatoare constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de administrator de reţea de calculatoare este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societăţii, prin publicare pe intranet-ul societăţii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 09.11.2020.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.11.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter