01-09-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa-1 inginer la Aplicatii industriale - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii – S.H. Hateg, cu loc de munca la UHE Caransebes -29.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebes, Str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 29.09.2020 ora 10:00, concurs cu recrutare externă si internă pentru ocuparea  postului de inginer, pe durata nedeterminata, la Aplicatii industriale - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii – S.H. Hațeg, cu loc de muncă la UHE Caransebeș.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Implementarea stategiei de dezvoltare a infrastructurii IT&C în uzină;
 • Implementarea strategiei Hidroelectrica în informatica de proces-SCADA (limitată până la nivelul PLC-uri) telecontorizare, dispecerate, sisteme de alarmare (limitată la echipamentele hardware și software);
 • Administrarea şi mentenanţa sistemelor SCADA şi a infrastructurii informatice şi de comunicaţii din uzină;
 • Administrarea și gestionarea LUF radio din sucursală;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer la Aplicatii industriale - Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii – S.H. Hațeg, cu loc de muncă la UHE Caransebeș, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice de specialitate: electronică, automatică, calculatoare, telecomunicații, tehnologia informației;
 • Minim 3 ani experiență în unul din domeniile: comunicații voce și date, electronică, automatizări, SCADA, retele de date, inginerie de sistem;
 • Cunoaşterea sistemelor de operare PC şi servere;
 • Cunoaşterea rețelelor IP, VoIP și specifice SCADA;
 • Cunoașterea rețelelor de telecomunicații prin fir, FO și radio;
 • Cunoașterea limbii engleze tehnice;
 • Permis conducere categoria B;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul de activitate;
 • Experiență în domeniul SCADA-software și hardware;
 • Cunoaşterea generică a instalațiilor și echipamentelor hidroenergetice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 30.09.2020. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.09.2020 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter