03-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului din cadrul SH Cluj – 18.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 18.02.2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Cluj.

 

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Cluj:

 • Desfăşurarea activităţii de transport în condiţii de siguranţă in cadrul SH Cluj.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de conducator auto sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Absolvent studii medii;

- Calificare conducător auto pentru categoriile: B, C, D;

- Autorizare: atestat transport persoane;

- Minim 5 ani vechime in munca;

- Cunoştinţe privind actele normative ce reglementează circulaţia pe drumurile publice;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit: -

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de conducator auto este 7,00.

 

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 21.02.2020.

 

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.02.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter