16-04-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii-SH Ramnicu Valcea-06.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 06.05.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului AGENT HIDROTEHNIC la SERVICIUL UCCH SI MENTENANTA CONSTRUCTII DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente Secției de Exploatare Valcea Nord (CHE Turnu si Calimanesti).

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școala profesionala;
 • Calificare / curs de calificare, profil tehnic;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de AMC-UCCH, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind procedurile si instrucțiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcţiilor;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniu;
 • 1 an experiența in domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 100% din nota finală;

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic in data 07.05.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de agent hidrotehnic va începe activitatea pe post după data vacantarii postului.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.05.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter