23-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa conducator auto la Compartimentul Administrare Parc Auto - Departament Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica - 11.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 11.10.2021, ora 12:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de conducator auto la Compartimentul Administrare Parc Auto din cadrul Departamentului Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitatiprincipale:

 • Desfasurarea activitatilor de transport persoane in conditii de securitate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de conducator auto la Compartimentul Administrare Parc Auto din cadrul Departamentului Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesionala;
 • Permis auto categoriile B + C sau D sau E;
 • Minim 3 ani experienta pe un post de conducator auto/sofer;
 • Cunoştinţe privind actele normative ce reglementează circulaţia pe drumurile publice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducator auto constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practica - pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practica este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de conducator auto este 7,00

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 12.10.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data 08.10.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter