21-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Cluj - 12.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, respectiv prin Microsoft Teams/videoconferinta, în data de 12.10.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Cluj.

 

 RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer la Serviciul Mentenanta Echipamente - SH Cluj:

- Derularea corespunzătoare a activităţii de mentenanţă la hidroagregatele şi instalaţiile auxiliare şi la echipamentele hidromecanice ale SH Cluj;

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Superioare tehnice de lunga durata, specialitatea: mecanic, masini hidraulice, tehnologia constructiilor de masini, hidroenergetică;

- Minim 1 an vechime ca inginer;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, în mod special partea mecanica a hidroagregatelor, instalaţiilor auxiliare şi uvrajelor;

- Cunoştinţe referitoare la indicatori tehnico economici;

- Cunoştinţe referitoare la prevederile CCM;

- Cunoştinţe referitoare la legislaţia în domeniu privind:

 • achiziţiile publice de bunuri şi servicii;
 • calitatea şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi montaj;
 • întocmirea devizelor de lucrări;
 • mijloacele fixe;
 • sistemul de manegement integrat;
 • securitatea muncii;
 • apărarea împotriva incendiilor;
 • situaţii de urgenţă;
 • protecţia mediului

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 Condiții de dorit:

- Masterat/cursuri postuniversitare  in domeniul tehnic;

- Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;

- Minim 1 an vechime în funcţii tehnice;

- Cunoştinţe de limba engleză (termeni tehnici legaţi de domeniul de activitate).

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru promovare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 13.10.2021.

 MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.10.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 021/3032581 sau 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter