21-09-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata de 1 an, 1 post de inginer la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A. - 03.10.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 03.10.2022, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 1 an, a unui post de inginer la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de inginer la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Participarea in activitatea proiectelor pentru care este desemnat in echipa de proiect;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de inginer la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare tehnice; profil/specializarea: energetica/ hidroenergetica/ centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ electrotehnica/ ingineria sistemelor electroenergetice/hidroenergetica si ingineria mediului/informatica aplicata in inginerie electrica;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Competente in managementul proiectului;
 • Cunostinte referitoare la continutul proiectului;
 • Cunostinte privind organizatia:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatile de exploatare, dezvoltare, retehnologizare si mentenanta ale societatii, cunostinte teoretice si practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • instalatiile, echipamentele si constructiile hidroenergetice, prescriptiile energetice specifice, instructiunile furnizorilor de echipamente, instructiunile tehnice interne;
 • indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA si alte reglementari legale specifice ;
 • Cunostinte de analiza a pietei si marketing;
 • Cunostinte IT (operare- MS Office);
 • Cunostinte privind legislatia în domeniul:
 • achizitiilor publice inclusiv avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice;
 • investitiilor, obtinerea si circulatia juridica a terenurilor;
 • contractelor de lucrari, furnizare echipament si servicii;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Competente interculturale pentru proiecte derulate cu parteneri straini;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul tehnic;
 • Doctorat in domeniul tehnic, management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniu tehnic, management.
 • MBA in managementul proiectelor;
 • Cursuri in domeniul managementului de proiect;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul Managementului Proiectelor;
 • Experienta in proiecte nationale sau internationale;
 • Alte cunostinte : o limba straina de circulatie internationala la nivel avansat;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de inginer va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 04.10.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 30.09.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter