28-09-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician servicii interne, 2 posturi de electrician instalatii baraj - Sectia Exploatare Remeti-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj - 19.10.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 19.10.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • un post de electrician servicii interne la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea, din cadrul SH Cluj;
 • un post de electrician instalații baraj la Captări secundare Drăgan-Iad/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea, din cadrul SH Cluj;
 • un post de electrician instalații baraj la Captări secundare Bazin râu Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea, din cadrul SH Cluj.

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE Remeți/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);
 • Supravegherea instalaţiilor, notarea parametrilor de funcţionare în evidenţele operative aferente zonei de deservire şi interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali;
 • Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, electronic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Minim 1 an experiență în domeniul electric;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM și SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (Liceu/Şcoală de maiștri) specialitate Energetic/Electric;
 • Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul Energetic/Electric/ Electronic;
 • Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului.

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Captări secundare Drăgan-Iad/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

 • Deservirea captărilor secundare  Drăgan-Iad în condiţii de siguranţă şi economicitate în vederea exploatării la parametrii ceruţi, fără pierderi de apă;
 • Efectuarea de lucrări curente conform graficului de verificări profilactice (frecvenţa controlului, curăţirea prizelor, trecerea pe priza de iarnă/vară,etc.); realizare manevre pentru spălarea automată a captărilor; lucrări de întreţinere mărunte pentru asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor, vopsitorii, inscripţionări, decolmatări parţiale în zona prizelor, decolmatarea denisipatoarelor, defrişări la captări în zona de patrimoniu; asigură luarea măsurilor tehnice de SSM la instalaţiile la care se vor executa lucrări.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN  INSTALAȚII BARAJ sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 •  Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (Liceu/Şcoală de maiștri) specialitate Energetic/Electric;
 • Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul Energetic/Electric/Electronic;
 • Minim ANRE  II A, II B;
 • Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

3) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Captări secundare Bazin râu Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

 • Deservirea captărilor secundare bazin Râu Săcuieu în condiţii de siguranţă şi economicitate în vederea exploatării la parametrii ceruţi, fără pierderi de apă;
 • Efectuarea de lucrări curente conform graficului de verificări profilactice (frecvenţa controlului, curăţirea prizelor, trecerea pe priza de iarnă/vară,etc.); realizare manevre pentru spălarea automată a captărilor; lucrări de întreţinere mărunte pentru asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor, vopsitorii, inscripţionări, decolmatări parţiale în zona prizelor, decolmatarea denisipatoarelor, defrişări la captări în zona de patrimoniu; asigură luarea măsurilor tehnice de SSM la instalaţiile la care se vor executa lucrări.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (Liceu/Şcoală de maiștri) specialitate Energetic/Electric;
 • Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul Energetic/Electric/Electronic;
 • Minim ANRE  II A, II B;
 • Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne și electrician instalații baraj constă  în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

 

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician servicii interne și electrician instalații baraj este 7,00. Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 21.10.2022.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 18.10.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter