28-08-2019

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 posturi de electrician șef tură la CHE Sadu 5 si la CHEMP Sadu2, si 1 operator MHC/CHEMP la CHEMP Cibin, Secția Expl. Robești, UHE Sibiu, SH Sebeș - 19.09.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, județul Sibiu, în data de 19.09.2019 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 posturi de electrician șef tură la CHE SADU 5 si la CHEMP SADU 2 și 1 post de operator MHC/CMEMP la CHEMP CIBIN, Secția Exploatare Robești, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș.

 

Responsabilități principale:

Realizarea producției de energie electrică programată prin exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice, stații electrice. Asigurarea funcționării sigure și economice a agregatelor si instalaților auxiliare din centralele hidroelectrice.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură la CHE SADU 5 si CHEMP SADU 2, si a postului de operator MHC/CMEMP la CHEMP CIBIN Secția Exploatare Robești, UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș sunt:

 

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoașterea ITI-urilor (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE-urilor (Prescripții Energetice) si altor reglementări de specialitate

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare

- Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri)

- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic, centrale, staţii şi reţele electrice, s.a.

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură si operator MHC/CHEMP constă în:

  • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practica – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de electrician șef tură si operator MHC/CHEMP este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebeș/ prin publicare pe site-ul societatii / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 20.09.2019.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.09.2019, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442; 0269.202315

Abonati-va la newsletter