03-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 inginer– Serviciul Mentenanţă Echipamente (cu loc de munca la UHE Slatina) - SH Ramnicu Valcea - 18.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Hidroelectrica București, blvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București, în data de 18.06.2021 ora 10:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului INGINER– SERVICIUL MENTENANŢĂ ECHIPAMENTE (cu loc de munca la UHE Slatina) DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Analizează solicitările secțiilor de exploatare si face propunere pentru  întocmirea programului anual de mentenanță în Sucursala Hidrocentrale Rm Valcea,  în conformitate cu cerințele cărților tehnice, a reglementărilor în vigoare, a normelor și reglementărilor stabilite la nivel de Societate privind activitatea de mentenanță a echipamentelor/instalațiilor hidraulice si mecanice;

- Urmărește întocmirea documentelor pentru fundamentarea bugetului anual de mentenanța, pe  baza programului  anual de mentenanță  echipamente propus de SH Rm. Valcea;

- Întocmește și supune aprobării documentele privind necesitatea și oportunitatea achiziției de produse, servicii si  lucrări necesare activității de mentenanță a echipamentelor , pentru care a fost nominalizat;

- Evaluează starea tehnica a echipamentelor și instalațiilor prin participarea în cadrul comisiilor de evaluare a stării tehnice, propune soluții si întocmește documentații de reparații;

- Participa la recepția lucrărilor de mentenanță la echipamentele și instalațiile pentru care a fost nominalizat ca responsabil de comanda.

- Urmărește utilizarea eficientă a bugetului aprobat pentru activitatea de mentenanță SH Rm. Vâlcea;

- Urmărește asigurarea bazei tehnico-materiale pentru activitatea de mentenanță prin asigurarea stocului de piese de schimb cu ciclu lung de fabricație;

 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Superioare tehnice, profil :mașini hidraulice si pneumatice, electromecanic, energetica
 • Minim 3 ani in domeniul mecanic;
 • Cunoașterea amenajărilor hidroenergetice din administrarea S.H. Râmnicu Valcea;
 • Cunoașterea reglementărilor, prescripțiilor și regulamentelor privind promovarea, realizarea și recepția lucrărilor de mentenanță la mijloacele fixe din amenajările hidroenergetice;
 • Cunoașterea regulamentelor și prescripțiilor energetice privind exploatarea echipamentelor /instalațiilor din centralele hidroelectrice;
 • Cunoașterea reglementarilor legale in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul tehnic;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul tehnic;
 • Cursuri de formare profesionala in domeniu tehnic, management;
 • Responsabil tehnic cu execuția (RTE)conform Lege 440/2001
 • Permis conducere categoria B min. 5 ani vechime

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea / prin publicare pe site-ul societatii /  prin publicare pe intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 22.06.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.06.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter