28-07-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa, perioada determinata de 6 luni, 1 post Sef Serviciu la Serviciul Operatiuni IT - Departament IT si Comunicatii - Executiv Hidroeletrica S.A. - 06.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.08.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a postului de Sef serviciu la Serviciul Operațiuni IT – Departament IT si Comunicatii  - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale:

 • Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii informatice și a strategiei de comunicații din Executiv și sucursale conform cu strategia companiei;
 • Coordonarea activității de planificare și organizare a sistemului informatic și de comunicații din Executiv și sucursale conform cu strategia companiei;
 • Coordonarea administrării, exploatării şi mentenanţei infrastructurii informatice şi de comunicaţii din Executiv și sucursale conform cu strategia companiei;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Sef serviciu la Serviciul Operațiuni IT – Departament IT si Comunicatii  - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare; profil/specializare: automatica /calculatoare/ informatică/ electronica/ telecomunicatii / management;
 • Experienta minim 5 ani de experiență în domeniul IT;
 • Cunoaşterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoaşterea infrastructurii informatice, mediilor de programare, sistemelor de comunicaţiilor digitale, aplicaţiilor și sistemelor informatice din domeniul de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master în domeniu sau în management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniu;
 • Certificări internaționale pentru tehnologii informatice ITIL V3 Foundation;
 • Certificari: CISSP, RHCE, PMP, Microsoft MCSE/MCSD, Cisco CCNP, Checkpoint CCSE, VMware VCP, Oracle DBA, SAP CAA/CTA;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate. Experienţă în organizarea şi rezolvarea proiectelor;
 • Experienţă în analiza, proiectarea şi programarea unor aplicaţii sau sisteme informatice complexe;
 • Experienţă în proiectarea reţelelor de calculatoare şi comunicaţii;
 • Cunoasterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională (germană, spaniolă, franceză) la nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef serviciu va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de sef serviciu este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 09.08.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 05.08.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.09 si 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter