08-07-2021

Anunt proba practica recrutare interna si externa, perioada determinata de 6 luni, 1 ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ si 1 MASINIST TURBINE/ CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni - UHE Oradea - SH CLUJ - 21.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 21.07.2021, ora 10:00, probă practică, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor  posturi:

 • 1 post de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ, pe durată determinată de 6 luni, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj;
 • 1 post de MAȘINIST TURBINE, pe durată determinată de 6 luni, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea centralei în condiţii de siguranţă în vederea producerii de energie electrică la parametri de calitate ceruţi

- Supravegherea instalaţiilor, notarea parametrilor de funcţionare în evidenţele operative aferente zonei de deservire şi interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametri normali; efectuează manevre în instalaţii conform RGM; efectuează ronduri în instalaţii conform graficelor de rond; execută verificări profilactice conform graficelor de verificări profilactice; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate si sănătate în muncă la instalaţiile la care se vor executa lucrări;

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj  sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Minim 3 ani experiență în activitatea de exploatare a centralelor şi amenajărilor hidroelectrice;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM și SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 -  Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului.

  

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control in instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, mecanic mașini și utilaje, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

- Minim 3 ani experiență în activitatea de exploatare a centralelor şi amenajărilor hidroelectrice;

- Cunoștințe privind echipamentele și  instalațiile energetice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale de hidraulică, mașini și acționări hidraulice;

- Cunoștințe generale privind funcționarea centralelor hidroelectrice, părți componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 -  Cursuri de perfecționare în domeniul energetic.           

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea posturilor de electrician cameră de comandă, respectiv mașinist turbine va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician cameră de comandă, respectiv mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 22.07.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 19.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter