31-08-2020

Anunt interviu cu recrutare externa si interna pe durata determinata-1 sef birou la Biroul Comercial din cadrul Serviciului Contencios–Departament Juridic–Executiv Hidroelectrica S.A. – 08.09.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 08.09.2020, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului, a unui post de sef birou la Biroul Comercial din cadrul Serviciului Contencios – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

- In principal, reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati cu care societatea relationeaza, acordarea de asistenta si consultanta juridica in situatii litigioase sau cu potential litigios aparute in activitatea societatii, in principal, in activitatea comerciala a companiei  (e.g. productia de energie electrica, comercializarea energiei electrice, derularea proiectelor de investitii sau retehnologizare, contractarea lucrarilor si serviciilor) sau a celor repartizate de catre Seful serviciu si/sau Managerul Departamentului Juridic;

- In secundar, acordarea si coordonarea echipei de juristi in vederea acordarii de consultanta juridica in activitatea de producere a energiei electrice, trading si furnizare energie electrica, in si in legatura cu proiectele de investitii, in materia contractelor comerciale si in ceea ce priveste reglementarile speciale din domeniul energiei si din alte domenii conexe activitatilor societatii, pentru desfasurarea activitatilor din societate din domeniul relatiilor de munca, al achizitiilor publice si cel financiar-fiscal, in organizarea si functionarea societara, in alte domenii de suport administrativ, verificarea legalitatii contractelor si a altor documente care necesita evaluare si/sau avizare juridica sau a altor sarcini repartizate de catre Managerul Departamentului Juridic;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de sef birou la Biroul Comercial din cadrul Serviciului Contencios – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                     

 • Studii superioare juridice; licentiat in drept;
 • Experienta in drept civil si comercial, in drept procesual civil sau penal, in drept societar, in dreptul muncii, in achizitii publice, in drept bancar si financiar, in relatii institutionale – minim 6 ani;
 • Cunostinte temeinice de drept civil si comercial, in drept procesual civil sau penal, de drept societar, in domeiul achizitiilor publice si in relatii institutionale;
 • Cunostinte relevante privind activitatea de producere si de trading/furnizare a energiei electrice;
 • Bun cunoscator al reglementarilor speciale din domeniul energiei si alte domenii conexe activitatilor productive ale companiei;
 • Cunostinte generale privind amenajarile industriale si de regimul investitiilor publice;
 • Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor si al echipelor de juristi;
 • Limba engleza fluent;
 • Cunoasterea MS Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare, Masterat, MBA, Doctorat in domeniul de activitate sau in alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
 • Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;         
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate; Cursuri de management sau leadership;
 • Experienta pe un post similar;
 • Experienta anterioara in domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef birou va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de sef birou este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 09.09.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 07.09.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81 .

Abonati-va la newsletter