26-02-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine - CHE Arcesti - Secţia Exploatare Slatina - UHE Slatina - SH Ramnicu Vâlcea - 18.03.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, în data de 18.03.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de masinist turbine la CHE Arcesti - Secţia Exploatare Slatina - UHE Slatina - SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) din CHE Arceşti, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent şcoală profesională, profil mecanic;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi  echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplineşte condiţiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

 Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare / Curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina ;
 • Minim 2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice;
 • Cunostinte minime privind  utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de maşinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Valcea /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 20.03.2020.

Candidatul declarat admis pentru postul de maşinist turbine va începe activitatea pe post după data vacantării postului.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.03.2020, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter